Efficiënt jaarverslagen opstellen voor de VvE

Voorbeeld van jaarverslagen in software

Efficiënt jaarverslagen opstellen met Convect

Ieder jaar staan financiële VvE-beheerders voor de belangrijke taak om tientallen en soms honderden jaarverslagen op te stellen. De rapporten vormen de kern van transparantie en verantwoording binnen de VvE. Hoe zorg je ervoor dat dit proces soepel en efficiënt verloopt? In deze blog duiken we dieper in de best practices van jaarverslagen opstellen en bieden we essentiële tips, met speciale aandacht voor hoe de software van Convect dit werk vergemakkelijkt.

Goede voorbereiding is het halve werk

Een jaarverslag is niet alleen een wettelijke verplichting. Het is essentieel voor de financiële gezondheid en operationele transparantie van de VvE. Het verslag biedt een helder overzicht van de financiële situatie, ondersteunt bij de besluitvorming en versterkt het vertrouwen van de leden in het bestuur.

Onze tips voor de voorbereiding:

 • Controleer de administratie: Zorg dat de boekingen en inkoopfacturen volledig en correct zijn verwerkt. Onvolkomenheden kunnen leiden tot afwijkingen in het jaarverslag.
 • Aansluiting met de bank: Verifieer of het banksaldo overeenkomt met de administratie. Afwijkingen wijzen op mogelijke fouten die eerst aangepakt moeten worden.
 • Verwerking van het resultaat: Zorg dat het resultaat van het afgelopen boekjaar correct is verwerkt. Dit omvat het verrekenen met de leden of het toewijzen van het resultaat aan de reserves, en de verdeling daarvan op de datum van de ALV aan de reserverekeningen per verdeelsleutel.

Sleutel tot foutloos rapport

Het zorgvuldig doorlopen van controlewerkzaamheden borgt de nauwkeurigheid van het jaarverslag. Dit houdt in de controle van inkoopfacturen, de afstemming van het resultaat van het boekjaar, en het nauwkeurig bekijken van de winst- en verliesrekening. Correcties en aanpassingen zijn in deze fase belangrijk zodat alles correct is verwerkt.

Onze tips voor de controle:

 • Controle winst- en verliesrekening: Vergelijk de begrote cijfers met de gerealiseerde cijfers. Afwijkingen moeten geanalyseerd en zo nodig gecorrigeerd worden. De financiële status moet immers accuraat weergegeven worden.
 • Balanscontrole: Besteed speciale aandacht aan transitorische posten en tussenrekeningen. Zorg dat alles dat betrekking heeft op het voorlopende boekjaar is afgehandeld en dat van het huidige boekjaar alles verklaarbaar is.
 • Controleer de grootboeken van de winst- en verliesrekening: Doorloop de grootboekkaarten om je ervan te verzekeren dat alle posten correct geboekt zijn. Onjuist geplaatste of omschreven posten kun je in één handeling corrigeren, dat is een unieke sterkte van de Convect-software en verzekert je van een foutloze afstemming en presentatie.
 • Verwerking van het resultaat: Zorg dat het resultaat van het afgelopen boekjaar correct is verwerkt en verrekend met de leden of het te bestemmen resultaat. Op de datum van de ALV moet het aan de reserverekeningen per verdeelsleutel zijn toegewezen.

Convect voordelen:

 • Automatisch genereren: Onze software kan automatisch de balans, exploitatierekening en toelichtingen genereren, wat VvE-beheerders tijd bespaart en de kans op fouten vermindert. Dit proces omvat ook een verrijking van het exploitatieoverzicht met begrotingen, dat maakt een directe vergelijking tussen begroting en realisatie mogelijk.
 • Toekomstige begrotingen: Door de begroting voor twee opvolgende jaren alvast op te nemen, krijg je met onze software een vooruitziende blik die minder kans op toekomstige correcties geeft en bijdraagt aan een betere financiële planning.
 • Controle van inkoopfacturen: Convect vergroot de zekerheid dat alle inkoopfacturen correct zijn geboekt want je doorloopt noodzakelijke controles. Zo worden ontbrekende facturen snel geïdentificeerd.
 • Aansluiting met de bank en controle van financieel jaaroverzicht: Convect faciliteert een soepele verificatie van banktransacties met de boekhouding, dat draagt bij aan een betrouwbare financiële rapportage.

De laatste stap: borging en afronding

Na de opstelling van het concept jaarverslag is het belangrijk om te voorkomen dat er nog mutaties plaatsvinden. Correcte afsluiting van het boekjaar verzekert je ervan dat de vastgestelde gegevens intact blijven en dat eventuele correcties weloverwogen en onder toezicht plaatsvinden.

Jaarverslag VvE opstellen met vertrouwen

Het opstellen van een jaarverslag voor de VvE is een complex maar fundamenteel proces voor elke VvE-beheerder. Door onze tips en richtlijnen te volgen kun je dit proces aanzienlijk vereenvoudigen, zeker als je werkt met de software van Convect. Zo kun je met vertrouwen en efficiëntie een helder en transparant jaarverslag opstellen dat aan alle eisen voldoet.

Jaarverslag opstellen met Convect

Ontdek hoe Convect kan helpen. Onze software biedt tal van functies en voordelen die het opstellen van jaarverslagen voor VvE’s aanzienlijk vereenvoudigen. Van aangepaste balanspresentaties tot automatische toelichtingen en exploitatieoverzichten; Convect verrijkt het werk voor jaarverslagen met inzichten en efficiëntie.

Nog meer onmisbare features van onze software:

 • Balanspresentatie naar eigen inrichting: Presenteer de balans op een wijze die het best past bij de behoeften van de VvE, inclusief verdichtingen voor een helder overzicht.
 • Automatische toelichtingen op balanswaarden: Bespaart tijd en draagt bij aan de duidelijkheid van het rapport.
 • Exploitatieoverzicht per verdeelsleutel: Automatische opbouw maakt het eenvoudiger om de financiën te verklaren en te presenteren aan de VvE-leden.
 • Plaatsen van IBAN’s bij bankrekeningen: Voor een gestroomlijnde financiële administratie die fouten vermindert.
 • Vrijheid om tekstuele toelichtingen te schrijven: Hierdoor kun je specifieke details of uitzonderingen duidelijk communiceren.
 • Verrijken van exploitatieoverzicht met begrotingen: Dit geeft niet alleen een actueel beeld, maar ook inzicht in toekomstige financiële verwachtingen.
 • Presentatie van voorstel ledenbijdragen met voorschot stookkosten: Voor een transparante communicatie over financiële bijdragen.
 • Toevoegen van toelichting Meerjarenonderhoudsplan (MJOP): Onmisbaar voor de langetermijnplanning en budgettering van de VvE.

Ben je er klaar voor om het opstellen van jaarverslagen voor VvE’s naar een hoger niveau te tillen? Neem contact op met ons voor ondersteuning of meer informatie over onze diensten en ontdek hoe je met onze software jouw werkzaamheden optimaliseert. Met Convect wordt het jaarverslag niet alleen een reflectie van het afgelopen jaar, maar ook een tool voor toekomstige planning en verbetering.

Vragen over dit onderwerp?
Klantenservice Convect

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Bel ons op 0800 2668328 of stuur een mail naar info@convect.nl
Bel 0800 2668328

Automatisch deze berichten ontvangen per mail?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, software updates en release notes per mail