Digitale kascontrole door de kascommissie

Voorbeeld digitale kascontrole in software

Digitale kascontrole door de kascommissie

De leden van de kascommissie zijn verantwoordelijk voor het controleren van de financiële administratie van de VvE en het rapporteren van de bevindingen aan de overige VvE-leden. Als beheerder wil je natuurlijk dat de kascommissie deugdelijk werk verricht, maar ook dat je hier niet onnodig veel tijd aan besteedt. Er is een oplossing. Ben je benieuwd welke? U leest het hieronder.

Kascontrole

De taak van de kascommissie is behoorlijk veelomvattend. Deze controleert bankafschriften, facturen en begrotingen en stelt de juistheid en betrouwbaarheid van de administratie. Dat laatste omvat het controleren van het financiële jaarverslag van de VvE. Door deze controle krijgen de leden van de VvE zekerheid dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële situatie van de VvE.

Stap voor stap digitale kascontrole

Hoe zorg je nu dat de kascommissie probleemloos en op een verantwoorde wijze de cijfers van de VvE kan controleren? De VvE-software van Convect neemt de kascommissie met een stappenplan volledig bij de hand op basis van de onderliggende documenten. Stappen die een kascommissie moet doorlopen zijn:

  • het onderzoeken of de balans, de staat van bezittingen en schulden inclusief reserveringen, de financiële positie van de vereniging goed weergeeft;
  • het controleren van de bankrekeningen op aansluitende begin- en eindsaldi en de bij- en afschrijvingen;
  • het controleren van de debiteuren; de leden die een betaalverplichting aan de VvE hebben;
  • het controleren van de crediteuren; vrijwel altijd leveranciers, waar de VvE een inkoopfactuur van krijgt;
  • het controleren van de staat met baten en lasten, ook wel de winst- en verliesrekening genoemd.

Vervolgens kunnen de kascommissieleden eenvoudig een advies aan de VvE geven. De stappen kunnen in Convect stap-voor-stap worden gemarkeerd als gecontroleerd. Zo wordt het kascommissielid goed begeleidt en is overzichtelijk welke controlestappen zijn uitgevoerd. Eventuele bevindingen kunnen direct in de verklaring verwerkt worden, waarna deze ingediend kan worden. De beheerder ontvangt vervolgens een melding van een ingekomen kasverklaring. Deze kan als vergaderstuk worden opgeslagen ter voorbereiding van de aankomende VvE-vergadering.

Contact

Wilt u ervaren hoe het is om het werk van de kascommissie volledig digitaal te laten verlopen? Neem dan vrijblijvend contact op met Convect Beheer. Wij laten u graag kennismaken met onze software.

Vragen over dit onderwerp?
Klantenservice Convect

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Bel ons op 0800 2668328 of stuur een mail naar info@convect.nl
Bel 0800 2668328

Automatisch deze berichten ontvangen per mail?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, software updates en release notes per mail