Het belang van goed VvE beheer

Wat is VvE beheer

Het belang van goed VvE beheer

In de dynamische wereld van vastgoed wordt het beheer van een Vereniging van Eigenaren complexer en relevanter. Want wat telt is slim en efficiënt omgaan met je eigendom, met als doel de waarde te behouden en te laten groeien. In deze blog onderzoeken we wat daarbij komt kijken, de mix van kennis, professionaliteit en goede samenwerking blijkt onmisbaar. Ontdek hoe de softwareoplossingen van Convect goed VvE beheer vereenvoudigen, tijd besparen en bijdragen aan wooncomfort.

Cijfers CBS: meer woningen, meer VvE’s

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) behoort 15 procent van het totaal aantal koopwoningen op 1 januari 2022 tot een VvE, voor de huurwoningen is dat 22 procent. Op dat moment zijn er in ons land ruim 135 duizend VvE’s die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheren. Geen wonder dat de noodzaak van professioneel beheer van deze verenigingen toeneemt. Naast dat het aantal appartementencomplexen groeit, speelt ook mee dat van alle VvE’s 60 procent vooroorlogse woningen zijn. Een derde van de woningen heeft energielabel C of D, ongeveer 17 procent heeft label E, F of G. Van ruim een derde is het label zelfs onbekend of de woning heeft er geen.

Trend: meer professionalisering

Deze ontwikkelingen benadrukken hoe relevant en noodzakelijk het is dat VvE’s in Nederland professioneel worden ondersteund. Een groeiend aantal eigenaren van appartementencomplexen wenst beheeroplossingen en -diensten die slim en efficiënt zijn en zowel de VvE-leden als het vastgoed zelf ten goede komen. Vandaar de duidelijke trend naar meer professionalisering en het gebruik van technologische oplossingen om te innoveren en verbeteren. Dat maakt het ook logisch dat de markt voor VvE beheer een diversiteit aan aanbieders kent, van lokale zelfstandige beheerders tot grote gespecialiseerde bedrijven.

Wat valt onder goed VvE beheer

Er zijn in Nederland ca. 550 beheerkantoren die het beheer verzorgen van circa 400.000 woningen die onder een VvE vallen. De meest voorkomende activiteiten kunnen onderverdeeld worden in een administratief, technisch en bestuurlijk pakket. Elk van deze pakketten speelt een essentiële rol in het soepel laten lopen van een VvE en draagt bij aan de algehele waarde en leefbaarheid van het vastgoed. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen en ontzorgt.

Administratief beheer: ruggengraat van elke VvE

Het administratief beheer van een VvE omvat essentiële taken. Denk hierbij aan de ledenadministratie, de financiële administratie, het beheren van verzekeringen en vaak ook de afrekening van de stookkosten. De software van Convect faciliteert deze administratieve processen. Hierdoor vermindert de kans op onderlinge problemen, zoals bij late betalingen door eigenaren. Door de financiële administratie te automatiseren en te stroomlijnen ontstaat er transparantie en efficiëntie in de VvE.

Technisch beheer: zorg voor het gebouw

Technisch beheer beslaat het organiseren van dagelijks onderhoud. Hieronder valt het beheren van contracten, toezicht houden op uitvoeringen en het coördineren van planmatig en groot onderhoud. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB), essentieel voor de financiële planning van een VvE. Onze software biedt hulpmiddelen voor het efficiënt beheren van deze taken, waardoor toekomstig onderhoud voor VvE’s goed gepland en gereserveerd kan worden.

Bestuurlijk beheer: naar effectieve besluitvorming

Bij bestuurlijk beheer draait alles om het voorbereiden van de algemene ledenvergadering (ALV). Hieronder valt het reserveren van locaties, het opstellen van agenda’s, versturen van vergaderstukken en het maken van notulen en stembiljetten. De software van Convect  ondersteunt het bestuur van een VvE door deze processen te stroomlijnen, van het plannen van vergaderingen tot juridische ondersteuning. Dit verhoogt de effectiviteit van de besluitvorming en versterkt de communicatie binnen de VvE.

Het belang van goed VvE beheer, voor meer tevredenheid en betrokkenheid

De combinatie van deze beheerstaken met de innovatieve oplossingen van Convect stelt VvE-beheerders in staat om efficiënter en effectiever te opereren. Het resultaat is niet alleen een grotere bijdrage aan een financieel gezondere vereniging met beter onderhouden vastgoed, maar ook meer tevreden en betrokken leden. Onze software zet de taken van VvE-beheerders daarbij om in een gestroomlijnd en stressvrij proces.

Vragen over dit onderwerp?
Klantenservice Convect

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Bel ons op 0800 2668328 of stuur een mail naar info@convect.nl
Bel 0800 2668328

Automatisch deze berichten ontvangen per mail?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, software updates en release notes per mail