Verduurzamen VvE-appartementen: de overheid helpt

Verduurzamen VvE

Verduurzamen VvE

In dit blog verkennen we de huidige situatie van VvE’s en de stappen die de overheid neemt om hun transitie te vereenvoudigen met subsidies, leningen en eenvoudiger processen. 

Huidige situatie bij veel VvE’s

Ondanks de groeiende bewustwording rondom duurzaamheid lopen VvE-gebouwen achter vergeleken met particuliere woningen en corporatiebezit. Dat heeft verschillende oorzaken en gelukkig erkent de overheid dat. Er komen maatregelen die het verduurzamingsproces voor VvE’s versnellen en vergemakkelijken: besluitvorming wordt uitgebreider en subsidiemogelijkheden​ groter​. Dit geeft verenigingen nieuwe mogelijkheden om actieve stappen te zetten richting een duurzame toekomst.

Eenvoudiger besluitvorming en subsidies

Een belangrijke stap vooruit voor VvE’s die willen verduurzamen is de recente wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Vanaf medio 2026 is de besluitvorming eenvoudiger. Een gewone meerderheid van 50% + 1 van de stemmen is dan voldoende om te besluiten over het verduurzamen van een VvE en er wordt geen opkomsteis (quorum) meer vereist. Dit is een belangrijke verandering, want VvE’s hanteren vaak een hogere stemmeerderheid en opkomsteis, wat de besluitvorming moeilijker maakt​​.

Daarnaast is er goed nieuws op het gebied van financiële ondersteuning. De Subsidie voor Verduurzaming van VvE’s (SVVE) is per 1 januari 2024 uitgebreid. Dit omvat onder andere een verlaging van de minimale isolatiewaarden voor monumenten, waardoor ze beter aansluiten op de aard van het gebouw. Bovendien kunnen VvE’s nu subsidie aanvragen voor onder meer verschillende onderzoeken die nodig zijn voor het besluit tot verduurzaming, zoals een asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek.

Financiering voor kleine VvE’s

Het verlagen van de financiële drempel voor verduurzaming is essentieel, het helpt vooral kleine VvE’s. Het Warmtefonds biedt namelijk sinds 1 december 2022 financieringsmogelijkheden voor verenigingen met minder dan 8 appartementen. Zie dit fonds als een vangnet voor individuele appartementseigenaren die de financiering mogelijk niet kunnen dragen, waardoor de financiële last niet op andere eigenaren van de vereniging terechtkomt. Dit maakt de financiering voor elke individuele appartementseigenaar in de VvE verantwoord. Dergelijke financieringsmogelijkheden vergroten de toegankelijkheid van de verduurzaming voor alle VvE’s, ongeacht hun grootte​​. Overigens: SVn was tot 1 juli 2021 beheerder van het Nationaal Warmtefonds (voorheen Energiebespaarfonds).

Deze veranderingen in zowel de besluitvorming als financiering markeren een positieve verschuiving zodat verduurzamen beter haalbaar wordt. Belangrijk om duurzaamheidsdoelstellingen binnen het bereik van meer VvE’s te brengen!

Stappenplan verduurzamen VvE

Verduurzamen is voor een VvE is een proces dat in verschillende fasen verloopt. Het begint met de verkenningsfase, waarin de vereniging voldoende informatie verzamelt om te bepalen of verduurzaming financieel en technisch haalbaar is. Deze fase kan bestaan uit het in kaart brengen van aanwezige kennis binnen de VvE en eventueel het inschakelen van externe experts voor begeleiding. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de diverse belangen van verschillende typen eigenaren binnen de VvE​​.

Dit is het totaal van alle fasen:

  • Verkennen
  • Plannen maken
  • Contracteren
  • Uitvoeren
  • Gebruik

Meer over het verduurzamingsproces voor VvE’s lees je hier.

Verduurzamen win-win VvE-beheerder

VvE-beheerders hebben veel kansen om VvE’s te helpen met verduurzaming. Zij zien vaak als eerste de mogelijkheden voor energiebesparing, soms voor de leden zelf. Dit is een win-win: VvE’s worden energiezuiniger en een beheerder kan zich onderscheiden door hierop actief in te zetten. Met het Reservefonds waarin veel VvE’s sparen en de VvE Energiebespaarlening is verduurzaming te realiseren . Een VvE-beheerder zet zich zo niet alleen in voor de huidige VvE en haar gebouw, maar werkt ook mee aan een groene toekomst!

Betrokkenheid en draagvlak

Natuurlijk is cruciaal voor het verduurzamen van een VvE dat alle eigenaren in de verenigingen betrokken zijn. Dat moet vanaf het begin zodat ze plannen en mogelijkheden gaan begrijpen. Vanaf de start en gedurende het hele traject. Dat vergt heldere communicatie over de duurzaamheidsplannen, inclusief verschillende scenario’s en een duidelijk kostenoverzicht. Door bewoners continu te betrekken bij het proces komt er transparantie en dat helpt bij het verkrijgen van draagvlak. 

Nieuwe kansen, Convect helpt

De recente ontwikkelingen en eenvoudiger wetgeving en financiering bieden VvE’s nieuwe en haalbare mogelijkheden voor verduurzaming. Kansen om op lange termijn kosten te besparen en het wooncomfort te verhogen én tegelijk bij te dragen aan een duurzame wereld. De overheid helpt, Convect ook. Want bij Convect begrijpen we hoe complex die uitdagingen zijn, voor alle partijen. Daarom staan wij klaar om het werk van VvE-beheerders te ondersteunen en vergemakkelijken. Met onze producten en expertise helpen we dagelijks honderden beheerders.. Neem contact met ons op, we staan iedere werkdag voor je klaar!

Vragen over dit onderwerp?
Klantenservice Convect

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Bel ons op 0800 2668328 of stuur een mail naar info@convect.nl
Bel 0800 2668328

Automatisch deze berichten ontvangen per mail?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, software updates en release notes per mail