Werken met verdeelsleutels bespaart tijd

De VvE administraties kunnen soms zeer complex zijn door allerlei verdelingen van kosten. Deze worden bepaald door de statuten, vanwaar een VvE beheerder zich er simpelweg aan moet houden. Zodra u per kostenverdeling tenminste één grootboekrekening in de administratie hanteert, is het werken met verdeelsleutels voortaan zeer eenvoudig.

Wat is een verdeelsleutel?

Een verdeelsleutel kunt u zien als een element die naar een bepaalde verhouding kosten en of opbrengsten toesnijdt aan bepaalde indexen. Een verdeelsleutel is zeer flexibel in te voeren, van één index tot allemaal of van een verdeling naar breukdeel tot geheel afwijkend.

Een eenvoudig voorbeeld

Een verdeelsleutel kan bijvoorbeeld ‘Algemeen Breukdeel’ zijn, waarbij alle indexen het breukdeel als verdeling hebben. Zodoende kan bijvoorbeeld de beheervergoeding
verdeeld worden over alle indexen en daarmee de eigenaren.

Een complexer voorbeeld

Echter kan het ook voorkomen dat een VvE bestaat uit woon- én commerciële ruimten.
De commerciële ruimten hebben een glasverzekering, waar HEMA van 95% glasoppervlak
gebruik maakt en de hotdog-corner van 5%. Hiervoor wordt de verdeelsleutel aangemaakt met alleen de indexen van de commerciële ruimten, waarbij de HEMA 95 delen toegewezen krijgt
en de hotdog-corner 5. Mochten de werkelijke kosten hoger uitvallen, dan rekent de
VvE beheer software het verschil automatisch uit met de afrekening.

Verdeelsleutels aanmaken

Er kunnen onbeperkt veel verdeelsleutels aangemaakt worden en het beheren van de sleutels is zeer eenvoudig. Allereerst wordt er gekozen voor het type bestemmingen om daarna het aantal delen per index te te wijzen. Dit wordt gemakkelijk voorgevuld met de standaard breukdelen, mandelig of alles 0. Per verdeelsleutel kan een naam, een type en omschrijving worden opgegeven. Zo bespaart het werken met verdeelsleutels tijd!