Wat is VvE beheer? In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. De meest voorkomende activiteiten kunnen onderverdeeld worden in een administratief, technisch en bestuurlijk beheerpakket. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken.

Hieronder vallen verschillende zaken

Wat valt onder administratief VvE beheer?

Onder administratief beheer vallen doorgaans taken als ledenadministratie, financiële administratie, verzekeringen en, in veel gevallen, ook een afrekening van de stookkosten. Door de financiële werkzaamheden te laten verrichten door een externe beheerder voorkomt u tevens onderlinge problemen, bijvoorbeeld zodra een eigenaar niet op tijd betaalt.

Wat valt onder het technische beheer van een VvE?

Onder technisch VvE beheer valt normaliter het dagelijks organiseren van onderhoud, het beheren van contracten, het toezicht houden op uitvoering en het coördineren van planmatig en groot onderhoud. Het planmatige onderhoud is vooral belangrijk, omdat de VvE hiervoor geld moet reserveren. Hiervoor worden meestal een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld.

Wat valt onder bestuurlijk VvE beheer?

Onder het bestuurlijk beheer valt gewoonlijk het voorbereiden van de algemene ledenvergadering (ALV). Dit omvat het reserveren van een locatie, het opstellen van een agenda, het versturen van alle vergaderstukken, het opstellen van een presentielijst en eventuele stembiljetten, het maken van notulen en eventueel het vervullen van de rol van voorzitter tijdens de vergadering. Bovendien wordt doorgaans juridische ondersteuning geboden om u bij te staan.

Wat is VvE beheer met Convect software

Hoe wij hierbij kunnen helpen, kun je lezen op de pagina over onze Convect software. Op deze pagina geven we een uitgebreide beschrijving van hoe onze software tijd kan besparen.

En je kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen, dan vertellen wij je er alles over en we geven je graag een demonstratie. Daarnaast hebben we ook een pagina op LinkedIn die je kunt volgen. Ken je deze pagina al? Wij plaatsen op onze LinkedIn-pagina regelmatig updates en nieuws.

Vragen over dit onderwerp?