Home/Berichten/VvE Beheer/Wat is VvE beheer

Wat is VvE beheer

Wat is VvE beheer? In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. De meest voorkomende activiteiten kunnen onderverdeeld worden in een administratief, technisch en bestuurlijk beheerpakket. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken.

Onder VvE beheer vallen verschillende zaken

Wat valt onder administratief beheer:

Onder administratief VvE beheer valt gebruikelijk de ledenadministratie, financiële administratie en verzekeringen. Veelal is het ook mogelijk om onder het administratieve pakket een afrekening van de stookkosten op te nemen. Door de financiële werkzaamheden te laten verrichten door een externe beheerder voorkomt u tevens onderlinge problemen, bijvoorbeeld zodra een eigenaar niet op tijd betaalt.

Wat valt onder het technische beheer van een VvE:

Onder technisch VvE beheer valt gebruikelijk het dagelijks organiseren van dagelijks onderhoud, het beheren van contracten, toezien op uitvoering en het coördineren van planmatig / groot onderhoud. Met name het planmatige onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat de VvE hiervoor ook moet reserveren. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) voor opgesteld.

Wat valt onder bestuurlijk beheer:

Onder bestuurlijk VvE beheer valt gebruikelijk het voorbereiden van de algemene ledenvergadering (ALV), waaronder het reserveren van een locatie, het opstellen van een agenda, het toesturen van alle vergaderstukken, het opmaken van een presentielijst en eventuele stembiljetten, het notuleren en eventueel tijdens de vergadering een voorzittersfunctie bekleden. Daarnaast is het veelal mogelijk om begeleid te worden in juridische ondersteuning.

Convect software

Hoe wij hierbij kunnen helpen, kunt u lezen op de pagina over onze Convect software. Op deze pagina geven we een uitgebreide beschrijving van hoe onze software tijd kan besparen.

En u kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen, dan vertellen wij u er alles over en we geven u graag een demonstratie. Daarnaast hebben we ook een pagina op LinkedIn die u kunt volgen. Kent u deze pagina al? Wij plaatsen op onze LinkedIn-pagina regelmatig updates en nieuws.