Convect

Overzicht in de geldende regels per VvE

Geldende regels VvE

Geschatte leestijd: 2 minuten

Hoe weten medewerkers wat de geldende regels zijn per VvE? Met diverse modelreglementen, bijzondere bepalingen in de akte van splitsing, veranderende wetten én besluiten genomen in de vergadering van eigenaars is dit vrijwel niet te doen. Met alle risico’s van dien. Convect beschikt over een unieke oplossing waarmee één overzicht ontstaat met de geldende regels per VvE. 

De Nederlandse wet maakt het mogelijk om eigendom te splitsen in appartementsrechten, waarbij een Vereniging van Eigenaars (VvE) ontstaat. De wet bepaalt allerlei zaken, zoals de redelijkheid en billijkheid, de behoorlijke vervulling van het bestuur en de vereisten van de splitsingsakte. Ook andere specifieke zaken zijn bij de wet geregeld, zoals het alsnog bekrachtigen van een onjuist genomen besluit en de wettelijke incassokosten.

Splitsingsakte

Elke VvE in Nederland heeft vanuit de wet gezien, een splitsingsakte. In deze splitsingsakte zijn de regels bepaald om de VvE goed te laten functioneren. Veelal wordt er verwezen naar een zogenoemd modelreglement, een set standaardregels die van toepassing worden verklaard. Dit maakt dat veel regels overeenkomen, maar in de splitsingsakte worden altijd uitzonderingen gemaakt; bijvoorbeeld de tenaamstelling van de VvE en veelal de breukdelen.

Naast de splitsingsakte – die veelal verwijst naar een modelreglement – zijn er ook bepaalde zaken die door de vergadering besloten kunnen worden. Zo bieden veel splitsingsaktes de ruimte voor het vaststellen van een huishoudelijk reglement of het vaststellen van de financiële bevoegdheid van het bestuur. Veelal kan er bij onduidelijkheid over of iets gemeenschappelijk of privé is ook een besluit worden genomen door de vergadering.

Overzicht in de geldende regels per VvE

Zo zijn er meerdere bronnen die de geldende regels van de VvE bepalen. De veranderende wettelijke bepalingen, de splitsingsakte met de mogelijke verwijzing naar een modelreglement en de genomen besluiten van de VvE. Convect combineert alle geldende regels van de VvE in één handig en digitaal overzicht. En met de toewijzing van de labels vindt u sneller dan ooit de van toepassing zijnde regels!

Zoekt u vaak in de splitsingsakte of wilt u meer grip op de bijzonderheden in uw VvE’s? Vraag Convect naar de mogelijkheden. We komen graag in contact! Hier leest u meer over onze VvE software.

Maak een afpraak

Categorie:
Mobiele versie afsluiten