Wat kan Stichting VvE Belang voor de VvE betekenen?

Stichting VvE Belang is een Nederlandse belangenorganisatie voor verenigingen van eigenaren. Veel VvE beheerkantoren en VvE’s hebben zich aangesloten, maar wat zijn hiervan de voordelen? Allereerst komt VvE Belang op voor de belangen van VvE’s in Den Haag. Hierdoor is de VvE op de agenda gekomen en zijn er tal van initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld om VvE’s te activeren.

De stichting

Stichting VvE Belang spant zich in om de belangen van appartementseigenaren te behartigen. Dit doen zij in Den Haag, maar ook direct voor uw VvE. Bijvoorbeeld door samenwerkingen met andere organisaties is het mogelijk om als VvE te genieten van extra kortingen. Daarnaast ontvangt de VvE een overzichtelijk handboek voor de VvE en mag zij gebruik maken van een gratis half uur juridisch advies.

Den Haag

Jaren geleden waren VvE’s niet goed vertegenwoordigd bij de politiek. Het is belangrijk dat de VvE’s ook gehoord worden, aangezien VvE’s met bijzondere regels te maken hebben. Een concreet voorbeeld is het tijdelijke verlaagde belastingtarief dat aannemers en onderhoudsbedrijven in rekening mochten brengen op het arbeidsloon. Dat was goed nieuws, maar gezien de tragere besluitvorming binnen de VvE (de ALV wordt veelal maar jaarlijks gehouden) ten opzichte van een ‘gewone’ huiseigenaar, konden VvE’s hier maar zeer beperkt gebruik van maken. VvE Belang heeft zich volledig ingespannen om ook VvE’s te laten profiteren van deze mogelijkheden.

Gelieerde ondernemingen

Stichting VvE Belang is in opspraak geraakt wegens reclame uitingen voor gelieerde organisaties en een uitspraak van de reclame code commissie. Zo mag een VvE gebruik maken van een half uur gratis juridisch advies, maar daarna betaalt de VvE een vergoeding voor advies. Dit is op zich niet vreemd, maar de factuur werd verzonden door een andere organisatie dan Stichting VvE Belang. Na enig onderzoek bleek dat er diverse BV’s (lees géén stichting) opgericht waren voor diverse werkzaamheden.

Contact

Wenst u contact op te nemen met Stichting VvE Belang?
De contactgegevens kunt u vinden op de website van VvE Belang.