Een meerjaren onderhoudsplan, ook wel het MJOP genoemd, is een belangrijk document voor de VvE. Een MJOP wordt normaliter door een bouwkundige opgesteld, waar tevens specifieke software in de markt voor beschikbaar is. De VvE beheer software van Convect Beheer biedt de ondersteuning voor de uitvoer hiervan. Hierbij gaat het over het plannen, organiseren en controleren van het onderhoud.

Planmatig onderhoud inplannen

Per VvE kan een onderhoudsplanning opgesteld en ingevoerd worden. Zo ontstaat een weergave van alle werkzaamheden per jaar, waardoor een inspectie gemakkelijk uitgevoerd kan worden. Blijkt dat werkzaamheden een jaar eerder of later uitgevoerd dienen te worden? Dan kan dit eenvoudig bijgewerkt worden in de onderhoudsplanning.

Planmatig onderhoud uitvoeren

Op basis van de onderhoudsplanning worden onderhoudsactiviteiten aangemaakt. Binnen een onderhoudsactiviteit worden één of meerdere werkzaamheden uitgevoerd door één uitvoerder. Vanuit de onderhoudsactiviteit kan gemakkelijk een offertetraject gestart worden tot en met een advies aan het bestuur. Door opdracht te verstrekken worden de verplichtingen voor de administratie aangemaakt. Zijn er meerdere uitvoerders betrokken? Dan worden deze activiteiten overzichtelijk gebundeld middels een onderhoudsproject.

Vragen over dit onderwerp?