Vergadermodule

De categorie ‘Vergadermodule VvE’ op deze website richt zich op het stroomlijnen van VvE-vergaderingen. Efficiëntie en toegankelijkheid worden immers steeds belangrijker, daarom besteden wij hieraan in onze blogs veel aandacht. Zodat jij kennis en ideeën krijgt voor het effectief organiseren en uitvoeren van vergaderingen binnen een VvE.

In deze blogs over onze vergadermodule gaan we in op diverse aspecten van het vergaderproces: van het plannen en moderniseren van vergaderingen, tot de implementatie van hybride en volledig online vergaderingen. Met de slimme vergaderplanner van Convect kunnen beheerders en bestuursleden gemakkelijk vergaderingen plannen die passen binnen de agenda’s van alle betrokkenen. Tools voor online en hybride vergaderen geven grotere betrokkenheid en toegankelijkheid voor alle leden, ongeacht hun locatie.

Om het gebruik van slimme tools verder te vergroten, biedt Convect begeleiding en ondersteuning bij de implementatie ervan. Zodat VvE-beheerders ook de kennis en vaardigheden ontwikkelen om ze effectief te gebruiken. Trainingen en tutorials laten de overgang naar digitale of hybride vergaderformaten soepel verlopen zonder veel technische hindernissen. Ze verbeteren de communicatie en administratie rondom VvE-vergaderingen en zorgen voor een transparanter en efficiënter beheersproces.

Lees meer

Categoriën

vergaderingen VvE moderniseren

Vergaderingen VvE moderniseren

2 november 2023

Het is tijd om vergaderingen van VvE’s te moderniseren. De technologie is er, de voordelen zijn duidelijk, en de mogelijkheid voor verbetering is evident. Weg met die (avond-)vergaderingen! Laten we een stap voorwaarts zetten naar een efficiënter, kostenbesparend en logischer beheermodel.

Nu lezen
Voorbeeld hybride vergaderen in software

Hybride vergaderen

4 april 2023

Na digitaal nu hybride vergaderen want nu de Tijdelijke wet COVID-19 verlopen is, kan niet meer vanzelfsprekend digitaal vergaderd worden. Waar VvE beheerders en leden gewend geraakt zijn aan de voordelen van online vergaderen, kijken we naar andere mogelijkheden om effectief te vergaderen. Het advies van Convect: ga hybride vergaderen! Met een hybride vergadering wordt er aan de regelgeving voldaan om een fysieke vergadering te houden én kunnen minder betrokken leden ook eenvoudig hun stemrecht uitoefenen.

Nu lezen
Online vergaderen en de tijdelijke wet covid 19

Online vergaderen en tijdelijke wet COVID-19

21 december 2020

Door de Corona-maatregelen vanuit de overheid is het voor veel VvE’s niet mogelijk een fysieke Vergadering van Eigenaars te organiseren. Voor veel VvE’s levert dit een probleem op: minimaal eenmaal per jaar moet er een vergadering plaatsvinden en besluiten over groot onderhoud en de hoogte van de VvE-bijdrage moeten veelal doorgang vinden. Om hieraan tegemoet te komen heeft de overheid via de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” (noodwet) de mogelijkheid geschapen online te vergaderen en besluiten te nemen.

Nu lezen