Convect

Disclaimer

Disclaimer Convect Beheer

Convect Beheer spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Convect Beheer behoudt zich het recht alle gegevens te wijzigen. Mochten er onverhoopt onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen of indien er sprake is van een storing of onderbreking van de website, dan aanvaardt Convect Beheer geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen.

Convect Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid bij eventuele beïnvloeding van de marktwaarde, van welke vorm van kapitaal dan ook.

Convect Beheer kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen bij het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voor inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen aanvaardt Convect Beheer geen verantwoordelijkheid.

Mobiele versie afsluiten